Thông tin Liên hệ


CÔNG TY TNHH TIN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
(ORIENT INFORMATICS)

Địa chỉ: 43 Huỳnh Khương Ninh, P. Đakao, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (848) 2210 2244
Fax: (848) 2210 2244
Email: info@phuongdong.com
Website: www.phuongdong.com
Mẫu Liên hệ

Họ và tên *
Tên Công ty
Địa chỉ
Điện thoại *
Email *
Tiên đề *
Nội dung *
Nhập chuỗi ký tự