Thiết kế Game bằng Flash

Thiết kế, xây dựng các phần mềm trò chơi trực tuyến và chơi trên máy PC

Xây dựng các kịch bản trò chơi phù hợp với các chương trình, chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu ...